بازدید سه بعدی  از محیط فعلی و بازسازی شده تخت جمشید.

در این نرم افزار:

  • مجموعه تخت جمشید به صورت کاملا سه بعدی طراحی شده است.
  • همانند يک بازديد واقعي مي‌توان از پلكان كاخ‌ها بالا رفته، از درگاه‌هاي مختلف عبور كرد و در محیط تخت جمشید حرکت نمود.
  • در نقاط مختلف مجموعه، بنای اولیه تخت جمشید بازسازی می شود و امکان مقایسه محیط فعلی و بازسازی شده وجود دارد.
  • پس از نزديك شدن به هر مكان توضيحات مربوط به آن قسمت شنيده مي‌شود.
بازسازی کاخ تچر - تخت جمشید

معرفی نرم افزار بازسازی سه بعدی تخت جمشید